Dodatna ponudba

  • SKLADIŠČA - na lokaciji Poljubinj 89 F, 5220 Tolmin imamo lastna skladišča za skladiščenje blaga in možnost pretovora
  • POSREDOVANJE V PREVOZIH - vi naročite prevoz, mi poskrbimo za transport
  • ODPRTOST ZA NOVE IDEJE - Čas novosti in sprememb dopušča novim idejam prosto pot. Distribucija in zastopništvo sta poleg prevozniških storitev naslednja faza našega razvoja, v vsakem primeru pa smo odprti za dodatne nove ideje.
 
tabla

prevoznistvo